Startpagina

Betekenis associatie

associatie Een vereniging, maatschappij of genootschap. Een relatie of verbinding tussen zaken, mensen, groepen, ideeën, Wanneer een bepaalde ervaring een herinnering, gevoel of gedachte oproept, noemt men dit ook een associatie Betekenis Associatie. Op deze pagina vind je 10 verschillende betekenissen of definities van het woord 'Associatie', geordend van meest populaire betekenis naar minst populaire. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen Over Van Dale Van Dale Uitgevers is de meest toonaangevende en gezaghebbende uitgever van woordenboeken in Nederland en België. Van Dale verzorgt een groot en gevarieerd aanbod met tientallen titels op taalgebied om taalgebruikers effectief te ondersteunen - op school, kantoor, thuis of op reis Betekenis van 'associatie' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. Bovendien gingen de producent/exporteur en de importeur voor het eind van het onderzoektijdvak een associatie aan

Associatie, een woord aan het Latijn ontleend, heeft de beteekenis van vereeniging, verbinding, het vormen van een gezelschap, een maat- of vennootschap, of een bond, meestal in den nieuweren tijd met een of ander bepaald doel Associatie gebeurt in de psychologie op 2 manieren. Vrij of bewust. Vrij associëren komt voort uit de psychoanalyse. In deze manier van associëren wordt een uitspraak, een beeld, een droom of een overtuiging gebruikt om er elke gedachte, gevoel, idee of woord vrij en zonder beperking over te uiten Geen resultaat voor 'associatie' Het woord is verkeerd gespeld of het staat niet in het gratis woordenboek. Wil je meer woorden en mogelijkheden

Betekenis associaties. Wat betekent associaties? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord associaties. meervoud van het zelfstandig naamwoord associatie. Bij associatie worden in gedachten verschillende dingen met elkaar in verband gebracht. Het gelegde verband kan wel of niet terecht zijn. Het gelegde verband kan wel of niet terecht zijn. Een associatie is vaak gebaseerd op een veralgemenisering of op een vooroordeel Betekenis van 'associate' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. a degree granted by a two-year college on successful completion of the undergraduates course of studie Verzeker uw carrière met een diploma van de Associatie. Uw browser heeft javascript uit staan, deze website zal hierdoor niet naar behoren functioneren. Uitleg hoe u javascript aanze Onbewuste associatie Volgens Greenwald e.a. meet de IAT de sterkte van de onbewuste associatie tussen twee begripscategorieën. Aangenomen wordt dat mensen sneller reageren als een begrip en kenmerk die eenzelfde reactie vragen, sterk zijn geassocieerd (bijvoorbeeld bloem/prettig) dan wanneer zij zwak zijn geassocieerd (bijvoorbeeld insecten.

Betekenis associatie - betekenis-definitie

 1. Betekenis associatie Er is al veel gezocht naar de betekenis van associatie en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad
 2. Betekenis associatie Iemand die geassocieerd aan het vertellen is, herbeleeft de situatie haast opnieuw! Deze persoon voelt de gevoelens van de situatie ook, waar het bij dissociatie enkel informatief leek te zijn
 3. Associatief denken is het schakelen van de ene naar de andere gedachte, vaak 'van de hak op de tak'(onlogische gedachtenstappen). Mensen met autisme kunnen een associatieve manier van denken hebben, wat inhoudt dat het voor hen moeilijk is om een coherent verhaal te vertellen en/of de lijn van het verhaal vast te houden
 4. De betekenis en het gebruik van woorden verandert gedurende onze levensloop. Woordassociaties kunnen gebruikt worden om de invloed van veroudering op de representatie van woorden en hun betekenis na te gaan bij gezonde mensen en mensen met een neurodegeneratieve aandoening zoals de ziekte van Alzheimer of dementie
 5. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken
 6. Soms volstaat een associatie in één richting. Bij een naam wil je iemands telefoonnummer weten, maar omgekeerd hoef je niet bij het zien van het nummer aan de naam te denken. In andere gevallen wil je een associatie in twee richtingen. Bijvoorbeeld als je woorden in een vreemde taal associeert met de overeenkomstige woorden in het Nederlands
 7. Betekenis klankassociatie. Op deze pagina vind je 1 betekenis of definitie van het woord 'klankassociatie'. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen

Wat is de betekenis van associatief? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 3 verschillende betekenissen van het woord associatief. (associatie) gevormd. De betekenis en werking van kleur is erg persoonlijk. Maar er zijn ook overeenkomsten in kleurbeleving. Let op: veel kleuren hebben zowel een positieve als een negatieve associatie associatie in association with together with: We are acting in association with the London branch of our firm.. Deze website presenteert een methode die verschillen tussen het bewuste en het onbewuste demonstreert op een veel overtuigendere manier dan met vorige methoden mogelijk was. Deze nieuwe methode heet de Impliciete Associatie Test, oftewel de IAT. Daarnaast bevat deze site verschillende gerelateerde informatiebronnen Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'associatie', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken

Associatie betekenis en definiti

Associatie diploma aanvragen. Hebt u voor alle certificaten en/of diploma's minimaal het cijfer 5,5 gehaald? In de meeste gevallen ontvangt u, na het behalen van het laatste onderdeel, direct uw Associatie diploma De Impliciete Associatie Test maakt het mogelijk om een kijkje te nemen in beide type verbergen. De IAT meet impliciete attitudes en overtuigingen van mensen die zij niet willen of niet kunnen rapporteren associatie v. het aan elkaar koppelen of met elkaar in verband brengen De associatie van natuurkunde en wiskunde heeft grote voordelen gehad. Als we macaroni eten krijg ik altijd een associatie met mijn vakantie in Italië. een groep onderling samenwerkende (rechts)personen De specialisten in het ziekenhuis werken in een associatie samen Define association. association synonyms, association pronunciation, association translation, English dictionary definition of association. n. 1. The act of associating or being connected with: My parents disapproved of my association with my friends from across town. 2. An organized body of..

Betekenis 'associatie' - Van Dal

Associatie - betekenis en definitie Nederlands Woordenboe

synoniem associatie synoniemenwoordenboek, Helpen het mysterie encyclopedie voor kruiswoordraadsel associatie, Encyclopedie associatie jargon uitdrukking, Betekenis van associatie, was ist associatie, associatie spelling,associatie middelen, ander woord voor associatie, associatie Kruiswoordraadsel woordenboek aids, associatie lexicon en. Oorzaken en associaties OSAS Associates met OSAS Familiare predispositie Cardiovasculaire aandoeningen Associatie met syndromen. Keratoconus kan ook voorkomen bij een aantal algemene syndromen. Bijvoorbeeld het syndroom van Down, Turner, Marfan, Ehlers/Danlos

Wat is de betekenis van associatie - ensie

Je werkt of je hebt net je mbo-4-opleiding afgerond en je zou wel weer een studie willen volgen. Maar het vooruitzicht nog eens minimaal drie jaar in de studiebanken te zitten, spreekt je niet aan De betekenis van kleuren in webdesign. Naast de mentale en psychologische associatie kan je ook rekening houden met de kleurvoorkeur van een geslacht. Wanneer jij. Associaties Blauw is een koele, rustige en neutrale kleur.Deze kleur geniet de nodige autoriteit, voornamelijk in de donkere tinten. Helder blauw is de meest analytische kleur, die verwijst naar trouw, verantwoordelijkheid en veiligheid Choose the Right Synonym for associate. Verb. join, combine, unite, connect, link, associate, relate mean to bring or come together into some manner of union. join implies a bringing into contact or conjunction of any degree of closeness Associatie Geassocieerd betekent dat je beelden ziet door je eigen ogen. Je ziet jezelf niet in het beeld omdat je door je eigen ogen kijkt. Bijvoorbeeld bij een herinnering waar je een stuk fietste, zie je de weg en bomen voor je, door je eigen ogen. Dissociatie Gedissocieerd betekent dat je beelden ziet vanuit een positie buiten jezelf

Associatie - Betekenis en Uitgelegd - Helder Denken Kennisban

Video: Gratis woordenboek Van Dal

Betekenis associaties - betekenis-definitie

Zodra de geassocieerde notaris die geen titularis is, niet langer lid is van de associatie, licht deze laatste de Kamer van notarissen van de provincie waarin zij is gevestigd, hiervan in. De Kamer van notarissen brengt onverwijld de Minister van Justitie op de hoogte Onderstaande gratis associatietest geeft je inzicht in je capaciteiten op het gebied van verbaal logisch redeneren. Bij een associatietest wordt gevraagd aan te geven welke van de antwoordmogelijkheden het meest logisch aansluit op de twee gegeven woorden

therapie: pt leert anders met herinneringen om te gaan, betekenis ervan bij te stellen dmv herevaluatie, herstructurering, emdr CR meetbare reactie vd pt waarmee uitdrukking wordt gegeven aan de activering vd associatie tussen CS en UCS-UCR- De maat drukt de sterkte uit van het verband tussen een determinant en een uitkomst. De waarden van het RR liggen tussen 0 (maximale negatieve associatie) en +oneindig (maximale positieve associatie), terwijl bij het ontbreken van associatie het RR gelijk is aan 1

Associatie (psychologie) - Wikipedi

Grondregel in de psychoanalytische behandeling, inhoudende dat de patiënt alles zegt wat hem invalt, niets uitgezonderd. Freud zei tegen zijn patiënten: 'Gedraagt u zich zoals bijvoorbeeld een reiziger die aan het raam van een treincoupé zit en aan iemand die bij het gangpad zit beschrijft hoe het uitzicht verandert voor zijn ogen' (1913c; 6: 197) Godsdienst Naast de pauselijke vlag is geel ook het teken van nieuw leven en het paasfeest voor de katholieke kerk, al dankt geel haar negatieve betekenis van verraad ook aan de middeleeuwse kerk, waarbij uitgestotenen, zoals joden, heksen, moslims of beulen, verplicht werden om geel te dragen

Associate - betekenis en definitie Engels Woordenboe

 1. De symbolische betekenis van kleuren hangt in sterke mate af van in welk werelddeel je andere associatie met een groen, roze of blauwe huisstijl en logo
 2. Wat betekent Associate Degree? Een Associate degree (Ad) is een tweejarige HBO-opleiding die sterk op de arbeidsmarkt gericht is en je opleidt voor een wettelijk erkend Ad-getuigschrift. Een Ad is geschikt voor iedereen die na een MBO-opleiding niveau 4 wil doorstuderen, maar geen vierjarige HBO-opleiding wil volgen
 3. Associatieovereenkomsten (ook wel 'associatieverdragen' of 'associatie-akkoorden' genoemd) zijn bindende afspraken die de Europese Unie met derde landen sluit. Het is een specifiek soort internationale overeenkomst , gericht op verregaande samenwerking tussen de EU en het betreffende land
 4. Door de associatie met water is blauw een voor de hand liggende keuze bij badkamers. Maar er zijn ook kleuren die een heel specifieke betekenis hebben voor een.
 5. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om onderscheid te maken tussen de verschillende betekenissen en gebruiken van de term Associatie.Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Associatie en verwijzingen naar de betreffende artikelen

Grove motoriek Onder de grove motoriek wordt het volgende verstaan: grote, grove bewegingen die je met je lichaam maakt. De functies tonus, kracht, coördinatie, praxis, proprioceptie zijn nodig om grove motoriek goed uit te voeren Daar is op 23 februari 2017 met een ruime meerderheid vóór de inwerkingtreding van de associatie-overeenkomst gestemd: 89 voor, 55 tegen. Wat betekent het.

Door de rijke fantasie van peuters kunnen zij angstig worden: voor het donker, voor het alleen zijn, voor de ruimte onder het bed, voor schaduwen, enzovoort. Zij kennen aan de dingen die ze niet snappen zelf een betekenis toe: 'de schaduw in de kamer is een monster dat op bezoek komt' De structurerende ervaringsfase: mensen leren betekenis te geven aan de associaties. Door herinnering en ervaring leer je dat sommige dingen soms anders verlopen dan je gewend was. Bijvoorbeeld: 'Als het regent ga ik niet met de fiets, maar met de auto In Viking of Noorse mythologie wordt Odin de ravengod genoemd vanwege zijn associatie met Huginn (gedachte) en Muninn (herinnering), de twee raven die op zijn schouders zitten . Deze twee vliegen rond de wereld en brengen informatie terug om in zijn oor te fluisteren Elke vorm heeft een bepaalde associatie. Benieuwd welke associaties een vierkant opwekt? Lees dan het tweede deel van vormen van logo's Joaquim is een Catalaanse naam voor jongens. De betekenis is `geschapen door God` De naam Joaquim wordt het vaakst gegeven aan Franse jongens. (4 keer vaker dan aan Nederlandse jongens.

Praktijkexamens - Associatie voor examinerin

 1. De associatie van alle tatoeages van vogels met de vrijheid van vlucht kan worden toegevoegd aan de betekenis van een zwaluw tatoeage, waardoor een visuele weergave van het gezegde ontstaat: Als je iemand liefhebt, stel hem dan vrij
 2. De Nederlandse Pensioen Associatie voelt zich verbonden met het midden- en klein bedrijf & hanteert daarom een sympathiek tarief die past bij deze doelgroep. Onze adviseurs zijn gedreven, professioneel en vakbekwaam. We zijn en voelen ons betrokken bij onze opdrachtgevers, verstaan hun taal en gaan mee in hun uitdagingen
 3. Bij interpretatie van de associatie doet men alsof alle associatiematen variëren tussen -1 en +1 of tussen 0 en +1. Hierbij wordt de odds ratio, een in de geneeskunde zeer belangrijke maat van associatie, genegeerd. Men laat zich ook niet uit over de hoegrootheid van de associatie indien de maat zich tussen -1 en o of tussen 0 en 1 bevindt

Impliciete-associatietest - Wikipedi

Z zadjal-strofe zakelijkheid zie zakencommentaar zang of gezang zangspel zaponneren zedenblijspel zie zedenroman zedeprint of karakter zegswijze zie zeispreuk of apologisch spreekwoord Zeitgeist zie zelfcensuur zelfcorrectie zie zelfverbetering zie zetfout zetspiegel zeugma of syllepsis zich vormende vorm zie zin, betekenis of sensus zinnebeeld. en wat betekent het ? Vriendelijke groeten, Jozef Van Holsbeeck. >associatie heeft. Nu we toch alles op muziek betrekken: wij moesten muziek 'met kloten

Wat betekent associatie? WatBetekentHet

De N.A.O.M.T. is de overkoepelende organisatie van Orthopedisch Manueel Therapeuten van Nederland. Er is altijd wel een Orthopedisch Manueel Therapeut bij u in de buurt die u helpt bij de oplossing van uw klachten Elke kleur heeft een betekenis. En elk aspect dat voor een associatie zorgt, heeft invloed op het gedrag. Hoewel de meeste webshop eigenaren wel letten op de plaatsing van de afbeelding, de overtuiging van de webteksten en de call to action wordt het te weinig rekening gehouden met het kleurgebruik De Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens is een onafhankelijk exameninstituut dat zich bezighoudt met toetsontwikkeling, -beoordeling en -afname. De stichting werd op 18 september 1941 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot een instelling die jaarlijks zowel schriftelijk als digitaal 50.000 examens afneemt

See who you know at De Nederlandse Associatie, leverage your professional network, and get hired. Maar wat betekent het om een innovatieve vereniging te zijn? Welke gevolgen heeft dat voor. De driehoek en zeshoek stralen macht uit, en hebben ook een associatie met wetenschap, religie en de wet. Sluit de betekenis van de vorm aan bij hetgeen wat jij. De kolom regressiegewicht geeft de ongestandaardiseerde regressiegewichten. Deze vormen samen de geoptimaliseerde formule. Het intercept of de constante, is de schatting van consumptie wanneer week en temperatuur allebei 0 zijn. De constante heeft hier geen interpreteerbare betekenis, maar is wel onderdeel van de formule

Vormen van logo's: de psychologie en betekenis achter vomgeving Als designer ben je vanzelfsprekend erg veel bezig met beeld. Stilstaand, bewegend; het maakt niet uit In Nederland is deze associatie zo sterk geworden dat ook andere merken op de markt deze scheiding hanteren. Kleuren hebben een betekenis en nog belangrijker zijn kleuren vaak cultuurgebonden. Het is dus belangrijk rekening te houden met deze betekenis als je te maken hebt met vormgeving significante betekenis te zijn voor de omvang van de rechten die de investor nastreeft. Activiteiten Alleen de aansturing van relevante activiteiten van een investee spelen een rol bij de bepaling of sprake is van macht. Een goed begrip van het doel en de structuur van een investee evenals de specifiek van betekenis Functie- en betekenisanalyse, een krachtig hulpmiddel voor diagnostiek leerde associatie tussen twee prikkels in beeld te brengen (Korrel BPMN 1.2 - basis elementen en hun betekenis, core 2 Associatie Met de gestreepte lijn legt men een verband tussen verschillende objecten

De lineaire regressieanalyse toonde een positieve associatie tussen beide variabelen met een (univariate) regressiecoëfficiënt van 0,11 en een 95% betrouwbaarheidsinterval van 0,02 tot 0,19 (en een p-waarde van 0,018). Voor elk extra gebaar van de arts nam de MISS-score dus gemiddeld met 0,11 punten toe op een schaal van 1 tot 7 Voor het opzetten van een onderscheidend, creatief concept voor je communicatie is een flinke dosis creativiteit nodig. In dit blogartikel geef ik je een aantal handvaten om out of the box te denken Associatie. Betekenis via. Proces. Iconisch. Direct . Gelijkenis . Teken en object lijken op elkaar. Herkennen Bij het tweede niveau, gaat het om een betekenis. De betekenis van de zgn. bederf-associatie voor de levensmiddelen-microbiologie With a summary: The significance of the specific spoilage microflora for the food microbiolog nederlands study guide by itte_willems includes 24 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades

Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Associatie inzichtelijk te maken.. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Associatie en verwijzingen daarnaartoe Beschrijvingen van bomen, de symbolische betekenis en hun karakter . HOME . BOMENSYMBOLIEK werd gebruikt, vandaar de associatie met de dood. De associatie met. associatie. het aan elkaar koppelen of met elkaar in verband brengen Gevonden op: http://nl.wiktionary.org/wiki/associatie De tekst is beschikbaar onder de licentie. Bij NLP betekent associatie dat je beelden ziet door je eigen ogen. Je ziet jezelf niet in het beeld omdat je door je eigen ogen kijkt. Bijvoorbeeld bij een herinnering waar je een stuk fietste, zie je de weg en bomen voor je, door je eigen ogen Dit bericht dat over vrije associatie en de betekenis daarvan had moeten gaan loopt uit de hand door te grote vrije associatie: de veelheid die dankzij het internet tot onze beschikking komt, zorgt ervoor dat we al snel gaan dwalen. En verdwalen

Dieren en hun spirituele betekenis: De Specht staat voor profetie en heeft een associatie met donder,de drummer van de aarde Symbolen en tekens beginnend met de letter K t/m O, informatie en uitleg over de betekenis, herkomst en gebruik van deze symbolen. Deze associatie is door de. Simpel uitgelegd: een merk nestelt zich in het geheugen van de consument, waarin het betekenis opbouwt door tal van associaties. Als een spinnenweb. Coca Cola snapt dat als geen ander. Elk jaar weer spendeert het merk rond de kerstdagen miljoenen marketingdollars om de associatie met het gezellige decemberfeest te versterken

Dissociatie & Associatie: betekenis en heldere uitleg UNL

 1. De Associatie voor Coaching wil de plek zijn waar leidinggevenden en coaches inspiratie, kennis en vaardigheden vinden met betrekking tot coachen. Coachen is in onze huidige organisaties niet meer weg te denken
 2. Woorden hebben betekenis vanwege hun associatie met de ideeën die er door worden voorgesteld. Zonder deze associatie met ideeën, welke door alle betrokkenen worden aangenomen en begrepen, is een woord slechts een onverstaanbare klank of een nietszeggend geschreven symbool
 3. aal niveau. De kruistabel hoeft niet vierkant te zijn; Cramèrs V kan ook uitgerekend worden voor rechthoekige tabellen
 4. g van getallen bestaan. Het uitwerken van zo'n berekening hoeft niet per sé in de gegeven volgorde te gebeuren
 5. Semantische codering: het verwerken van betekenis, vooral van woorden Sensorische codering: het verwerken van sensorische informatie (neuronen in de sensorische cortex) Visuele codering: het verwerken van visuele informatie (neuronen in de visuele cortex) Tijdens codering wordt informatie met betrekking tot tijd, ruimte en frequentie verwerkt
 6. Antwoord. Beide uitdrukkingen komen voor, maar ze hebben niet dezelfde betekenis en ze zijn ook niet even gangbaar. De uitdrukking uit hoofde van betekent 'wegens, vanwege, op grond van, krachtens' en is standaardtaal in het hele taalgebied
 7. Iedereen heeft direct de associatie met de zomer. In Europese landen zoals Frankrijk en Duitsland heeft vooral de witte chrysant een speciale betekenis en staat.

Video: Associatief denken Autisme expertisecentru

Beschrijving Project Woordassociatie

Door Alexandra op 28 februari 2015. Hoi Linda, Voor mij is deze boom verbonden met de Vrije School. Helaas had de kreet Vrije School in de tijd dat ik naar school ging een hele andere lading The distinction between associate and staff level positions can vary between industries. These different positions can represent a wide range of responsibilities, salaries and levels of respect Diploma's die onder de maatschappelijke erkenning vallen zijn bijvoorbeeld de boekhouddiploma's van de Associatie en STIBEX (BKB, PDB, MBA), de marketingdiploma's van NIMA, de diploma's voor kantoorfuncties van Examenbureau LSSO, de managementdiploma's van NEMAS, de computerdiploma's van EXIN, enz De betekenis van kleuren. Consumenten kunnen producten goedkoop, duur, chique of eenvoudig vinden, enkel doordat bepaalde kleuren worden gebruik. Daarom is het belangrijk om de betekenis van kleuren te kennen. Jij kunt als marketeer namelijk met kleuren invloed uitoefenen op het koopgedrag van consumenten Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis, Nieuwegein. 314 likes. In die laatste levensfase staan wij voor u klaar. Met zorg aan huis én in onze Hospice in..

Associatief - 3 definities - Encycl

De betekenis van de woorden bezoedelen en bedoezelen: een beknopte taalkundige studie over woord en associatie. Jack Feenstra. publisher unknown, 1961 - 3 pages Dit is een lijst met 837 rare, leuke en anderszins opvallende Nederlandse plaatsnamen (ruim gedefinieerd, er staan ook buurtschappen en wijken tussen). De opvallendheid kan zitten in betekenis, klank of persoonlijke associatie

Casper is een Perzische naam voor jongens. De betekenis is `schatbewaarder` De naam Casper wordt het vaakst gegeven aan Noorse jongens. (2 keer vaker dan aan Nederlandse jongens. Impliciete associatie, is dat gevaarlijk? Geert Wilders waarschuwt de rechtbank: niet alleen híj staat hier terecht, maar ook zijn kiezers, en alle gewone burgers die het Marokkanenprobleem benoemen De associatie met de vorm en betekenis van twijfelen heeft hierbij een rol gespeeld. Twijfelen ('in twijfel/tweestrijd/dubio verkeren') heeft echter een heel andere etymologie: twij-heeft dezelfde oorsprong als twee Moslimstudenten Associatie Nederland (MSA Nederland) telt 10 aangesloten studentenverenigingen. Maar hoe is MSA Nederland tot stand gekomen? Lees verder. Missie & Visie Deze associatie is cultuurafhankelijk. Oranje staat daarnaast voor inspirerend, actief, warmte, stimulatie, en veiligheid. BJ Brabant maakt gebruik van oranje om een gevoel van positiviteit en geborgenheid uit te stralen voor haar doelgroep

Populair: