Startpagina

Miljoen in cijfers

acht miljoen vierhonderdtweeënzestigduizend vijfhonderdzevenendertig . Als het getal nog meer cijfers krijgt, zijn die groepjes van drie bijna onmisbaar: 9.138.462.537. de 8 is 8.000.000 (acht miljoen) waard. de 3 is 30.000.000 (dertig miljoen) waard. de 1 is 100.000.000 (honderd miljoen) waard. de 9 is 9.000.000.000 (negen miljard) waard Daar wordt de komma gebruikt als scheidingsteken binnen cijfers en bedragen, en de punt als decimaalteken, bijvoorbeeld: 0.25 = een kwart; £ 10,000,000 = tien miljoen pond sterling * de woorden miljoen, miljard, biljoen, enz.: vier miljoen, zeven miljardste. Overige getallen worden vrijwel altijd in cijfers weergegeven, omdat uitschrijven in woorden te veel ruimte inneemt en bovendien minder duidelijk is De term miljoen zal je waarschijnlijk niet onbekend zijn, maar de grotere eenheden zullen wellicht niet direct bekend voor komen. Een miljard wordt met name in eenheden van geld gebruikt. Daarnaast telt bijvoorbeeld de wereldbevolking ongeveer 7 miljard mensen

Beter rekenen - Getalle

In grote, (afge)ronde getallen met miljoen, miljard, etc. kunnen cijfers en letters gecombineerd worden. Bij getallen met duizend is dit ook mogelijk,. Grote getallen. Grote getallen . Duizend is een 1 met 3 nullen. Duizend x duizend is een miljoen. Dat is een 1 met 6 nullen. Zo is er voor elke stap van drie nullen een naam, althans voor de eerste paar stappen Een getal is opgebouwd uit cijfers. Elk cijfer heeft een bepaalde waarde. Zo is 16 000 000 kleiner te schrijven als 16 miljoen of voluit met woorden als zestien miljoen Ik begrijp hoeveel 0,5 duizend of 3,6 miljoen is. Laat alle vragen zien <= => Ik heb 0,5 duizend euro gewonnen! Dat is ? 2.000 euro ? 5.000 euro ? 500 euro.

10.000.000 / 10 000 000 - taaladvies.ne

De woorden miljoen, miljard, biljoen, etcetera worden ook voluit geschreven: vier miljoen, 17 miljard, zevenmiljardste. Een lange reeks nullen is lastig leesbaar. Daarom worden woorden soms gecombineerd met cijfers. Denk hierbij aan 22 duizend, 123 miljoen, 16 miljard Schrijf 1 miljoen met een overstrike via een hoofdletter M, of Romeinse 1000, 1000 maal 1.000 immers 1 miljoen. Opvullen van uw antwoorden op de test in Mr. Caesar math klasse met twee Ds met overslagen, 500.000 plus 500.000, of 10 Cs met overslagen, bij elke 100.000

Het is een miljoen tot de tweede macht (een miljoen keer een miljoen), hetgeen de naam met het voorvoegsel bi-verklaart. Het SI-voorvoegsel voor een biljoen is tera, afgekort T. Het Engelse woord billion is een zogenaamde valse vriend. Het Engelse billion is wat in het Nederlands een miljard genoemd wordt, dus 1000 miljoen of 1.000.000.000 (10 9) Bij vijf of meer cijfers (het mag ook al bij vier, maar dat hoeft niet) maken we van rechts naar links groepjes van drie cijfers, gescheiden door punten. Dat gebeurt om de leesbaarheid te vergroten. 10.000 tienduizend... 1.000.000 één miljoen (hier staan wel accenten op een!)... 2.000.000 twee miljoen... 999.000.000. Omrekenen en omzetten van gewone cijfers naar romeinse getallen en omgekeer Die laatste woorden kunnen gecombineerd worden met cijfers: 22 duizend, 123 miljoen, 36 miljard (of 22.000, 123.000.000, 36.000.000.000, etc.). Dat is om lange rijen nullen te voorkomen. Overige getallen worden vrijwel altijd in cijfers weergegeven, omdat uitschrijven in woorden te veel ruimte inneemt en bovendien minder duidelijk is de woorden miljoen, miljard, biljoen, enz.: drie miljoen, zesmiljardste Die laatste woorden mag je combineren met cijfers: 21 duizend, 127 miljoen, 15 miljar

Hoe schrijf je getallen in letters? Taalhelde

Grote getallen (miljoen-miljard-biljoen etc

Hoeveel nullen heeft een miljoen, miljard, biljoen, biljard, triljoen, triljard, duizend en een ton. Hoeveel nullen hebben de grote getallen Als je gaat rekenen met grote getallen dan speelt de nul een grote rol daarbij Elk jaar krijgen 1,5 miljoen mensen in Vlaanderen een uitnodiging om zich preventief te laten onderzoeken op borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker. Vroegtijdige opsporing vergroot de kans op genezing en beperkt de impact van de behandeling Bijvoorbeeld 22 duizend, 123 miljoen, 16 miljard (of 22.000, 123.000.000, 16.000.000.000, etc.). Anders worden het wel heel veel nullen achter elkaar. Voor de overige getallen gebruiken we eigenlijk altijd cijfers omdat uitschrijven in woorden te veel ruimte inneemt en bovendien minder duidelijk is

getallen uitschrijven Genootschap Onze Taa

 1. Veredelde hobby, bijverdienste of schraalhans keukenmeester. Hou dat in het achterhoofd wanneer u nadenkt over de positie van de 1,45 miljoen zzp'ers op de arbeidsmarkt. Dat laat het CBS zien aan de hand van de cijfers over 2016. Bij iets meer dan 325.00
 2. Bij het uitschrijven van cijfers in woorden moeten de volgende cijfers los van elkaar worden geschreven: Alle andere getallen: drieëndertigduizend vijfhonderd zeven Miljoen, miljard en biljoen: zeven miljoen vijfhonderd zevenendertigduizend negentien
 3. de ronde getallen daarboven: zesduizend, honderdduizend, miljoen, miljard; Voorbeelden: - Vier jaar geleden zijn er twintig extra vestigingen in Nederland geopend. - Bij de demonstratie kwamen maar vierhonderd mensen opdagen. - Vijftien mensen hebben een klacht ingediend. En dus: - Deze fiets is verkocht voor 395 euro. In cijfers
 4. 1 miljoen heeft 6 nullen. Dus met andere woorden 1 miljoen voluit geschreven is 1.000.000. Hoeveel cijfers heeft een iban nummer? Tags: 1 miljoen, miljoen, nullen
 5. D- dertig miljoen zeventigduizend veertig Opgave 02 Het inwonersaantal van Amstelland groeide in de afgelopen vijf jaar van zeshonderdvijftigduizend inwoners naar 1,25 miljoen

Beter rekenen - Grote getalle

 1. Waarde van getallen - MijnRekensit
 2. Ik begrijp hoeveel 0,5 duizend of 3,6 miljoen is
 3. Wanneer schrijf je getallen voluit in letters? Goed met Teks
 4. Hoe schrijf je een miljoen in Romeinse cijfers - wikisailor
 5. Biljoen - Wikipedi

Rekenen/Natuurlijke getallen - Wikibook

 1. Romeinse cijfers omzetten • I II III IV V VI VII VIII IX
 2. getallen in letters of cijfers Genootschap Onze Taa
 3. Getallen in letters of cijfers - Taaluile

Video: Cijfers liegen niet! - Grote getallen

Video: Cijfers schrijven Schrijven Onlin

1 miljoen in cijfers - dutch

 1. getallen in cijfers of letters - taaltelefoon
 2. Valley Trail - Cursus Nederlands: Getalle
 3. Romeinse Cijfers Tabel (+ uitleg) Educatie en School: Buitenland
 4. Hoeveel nullen hebben de grote getalle
 5. Bevolkingsonderzoek in cijfers
 6. Getallen uitschrijven of in cijfers? - Humanvalu
 7. Das Kapital: Cijfers! Nederland telt 325

Video: Getallen schrijven in teksten Leergieri

Populair: