Startpagina

Arbeid en energie

On Energy at Amazon - Huge Selection & Great Price

Mechanica 17: Arbeid en energie - YouTub

Theorie Arbeid en energie, Arbeid, www.roelhendriks.eu 2 s W F = en . F W s = Opmerkingen 1) In het dagelijks leven wordt arbeid verricht door een mens, dier of machine. In de natuurkunde wordt arbeid echter verricht door een kracht. 2) De formule W = F • s geeft aan dat een kracht alleen arbeid verricht als er sprake is van een verplaatsing 5 videos Play all v5-08 Arbeid en energie - vwo 5 Wispeltube Bill Maher Is Served A Steaming Bowl Of Trump - Duration: 6:34. The Late Show with Stephen Colbert 2,960,497 view Omdat arbeid en energie vaak uitwisselbaar zijn, gelden de formules: of. is het vermogen in watt (W) is de verrichte arbeid in newtonmeter (Nm) is de energie die wordt omgezet in joule (J) is de tijd in seconde (s Inloggen Arbeid Arbeid is een maat voor hoeveel moeite ergens voor gedaan moet worden. Net zoals energie heeft arbeid als eenheid de Joule. Arbeid is afhankelijk van de kracht die ergens op wordt uitgeoefend en de verplaatsing ten gevolge van deze kracht Een systeem bezit energie als het arbeid kan leveren. Kinetische energie. De kinetische energie E kin van een systeem met een massa m en een snelheid v is gelijk aan: Arbeid-Energie theorema. De arbeid die door de resulterende kracht op een systeem verricht wordt is gelijk aan de verandering van de kinetische energie van het systeem. W 1->2 = E.

Door het verrichten van arbeid kan kinetische energie in een andere soort worden omgezet en daarbij op een ander voorwerp overgaan. Met een blokschema kun je dit goed aangeven. De hoeveelheid energie die wordt omgezet, ¦¤E, is gelijk aan de verrichte arbeid De Eerste wet van de thermodynamica gaat dan ook over de relatie tussen toegevoerde warmte, inwendige energie en arbeid. De warmte-eenheid calorie naast de joule is daarmee overbodig geworden. Officieel is dat ook zo, maar uit het algemene spraakgebruik is de calorie nog niet helemaal verdwenen [fysica]arbeid,vermogen en energie. vraagstukken - posted in Huiswerk en Practica: Hey, ik moet binnenkort (27 augustus) mijn vakantietaak van fysica gaan indienen. Het probleempje is, ik moet heel veel oefeningen maken over arbeid en vermogen, enz, maar ik snap ze niet zo goed, ik ben ook niet goed in fysica

arbeid en energie VRIJESCHOO

Arbeid en energie []. In dit hoofdstuk zal je ontdekken dat arbeid en energie heel veel te maken hebben met elkaar. Dankzij energie wordt het mogelijk om arbeid te verrichten, en arbeid is het proces waarbij energie wordt omgezet of verplaatst 1.3 Kracht en beweging (4) 1.4 Arbeid en energie (5) 2 Trillingen en golven (1) 2.1 Trillingen (1) 3 Elektriciteit en magnetisme (8) 3.1 Elektrische ladingen (4

Arbeid, energie en vermogen [] Kracht []. Een kracht is een natuurkundige grootheid waardoor in een lichaam (natuurkunde) een spanning of druk ontstaat of die een lichaam doet versnellen Indeling Bijeenkomst 1 Arbeid en energie Bijeenkomst 2 Castigliano Bijeenkomst 3 Potentiële energie Ir J.W. Welleman Arbeid, energieprincipes 3 Arbeid, energieprincipes Les 1 Begrippen Arbeid, virtuele arbeid, wederkerigheid Vervormingsenergie Arbeidsmethoden Virtuele arbeid methode met eenheidslast Rayleigh Ir J.W. Welleman Arbeid. Arbeid en energie is voorbeelde van skalaarhoeveelhede, omdat hulle nie rigting het nie. 7 Definieer gravitasie potensieële energie Gravitasie potensiële energie.

  1. Kracht, Arbeid en Energie Verandering van Kracht en Snelheid Trillingen en Tonen. Kracht, arbeid en energie: Krachten. Een blokmassa is de model voorstelling, die je van een voorwerp kunt maken als de vorm en de grootte niet van belang zijn, maar de massa wel. Een ander woord ervoor is puntmassa
  2. Natuurkunde experimenten met energie, arbeid en vermogen. Physicsexperiments.org wil docenten en TOA's Natuurkunde inspireren. Physicsexperiments.org is een verzameling Natuur­kunde Experimenten
  3. Download Presentation Arbeid en energie An Image/Link below is provided (as is) to download presentation. Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author
  4. of meer synoniem. Arbeid is het product van kracht en geassocieerde verplaatsing. Hiermee wordt bedoeld de verplaatsing in de richting van de kracht. In figuur 2.1 is dit weergegeven
  5. Welkom op de website van Arbeid & Milieu vzw. Ontdek hier hoe we de economie vergroenen op een sociaal rechtvaardige manier
  6. Arbeid & Milieu helpt jou en het energieteam om een campagne uit te werken waarbij je via gedragsverandering en kleine maatregelen energie bespaart. Het gemeentehuis van Zemst, winnaar van Save@work, bespaarde via deze methodiek 25% op hun jaarverbruik

Natuurkunde 1 en 2 Tot en met 2009 zijn de examens steeds opgesplitst geweest in twee versie: Natuurkunde 1 en Natuurkunde 1,2. Natuurkunde 1 was voor iedereen die natuurkunde had. Natuurkunde 2 waren een aantal extra onderwerpen die je alleen kreeg als je het profiel N&T deed. De N&G'ers deden examen na1, de N&T'ers deden examen na12 Arbeid en energie. Maximaal als , want Nul als Alleen component evenwijdig aan s draagt bij. Arbeid. Verplaatsing in de richting van de kracht arbeid Als F constant is:. Als F niet // is aan d s , dan projectie nemen:. Algemeen:. Arbeid *

Arbeid (vwo) - YouTub

19 Opgaven bij 4 Opgave 1 Leg uit waarom de grootheden arbeid en energie dezelfde eenheid hebben. Opgave 2 Vul een woord in. De energie van een systeem hangt af van zijn. Opgave 3 Vul op de open plekken van de volgende zinnen de woorden arbeid en energie in. De grootheid is een momentopname van een systeem Arbeid en energie R.H.M. Willems 8/17 . De volgende opgaven beschrijven realistische situaties waarbij de gegevens zijn verpakt in een zwamverhaal. Je hebt de kennis van de modules Beweging, Krachten en Energie nodig om deze opgaven in hun geheel te kunnen maken. Opgaven . Opgave: Polsstokspringen Tegenwoordig maakt men bij het. Wat is Energie Energie (symbool E van het Engelse Energy) stelt ons in staat om arbeid te verrichten ofwel dat wij kunnen werken. Iets bezit energie als het de mogelijkheid bezit om arbeid te verrichten. Dit noemen we potentiele energie. De energie die wij dagelijks nodig hebben wordt geleverd door energiebronnen en kan in verschillend Uitwerkingen Arbeid en energie, Voorbeelden van werktuigen, www.roelhendriks.eu 3 Opgave 8 Als het toerental van de trappers overgaat van 15 keer per minuut naar 45 keer per minuut, moet de trapkracht in dezelfde verhouding afnemen. 3,0 15 45 = De nieuwe trapkracht wordt dan dus 90 N / 3,0 = 30 N . Opgave 9 De arbeid die de kracht op de auto.

Energie en vermogen. Bij een motor kun je spreken van 'arbeid verrichten'. Maar bij het branden van een gloeilamp is het niet gebruikelijk om te spreken van het verrichten van arbeid'. Bij een gloeilamp wordt elektrische energie opgenomen en omgezet in warmte en licht. Ook licht is een vorm van energie, namelijk stralingsenergie Neva - FYSICA3H1_2u_deel6_arbeid_vermogen_energie_opgave - 15/08/2010 7 Arbeid, vermogen en energie 7.1 Arbeid 7.1.1 Definitie Een kracht kan gebruikt worden om een voorwerp te verplaatsen over een bepaalde afstand. Voorbeelden: We zeggen dat een kracht die op een voorwerp werkt arbeid verricht als het voorwerp zich hierdoor verplaats Rekenset.nl Mechanica Examenstof VWO * HAVO Energizer Batteries Elsewhere Energie, arbeid en vermogen Energie is het vermogen om arbeid te verrichten. Alleen door arbeid kunnen er, waar dan ook in het heelal, veranderingen optreden. Daarom is energie de drijfkracht van de natuur. Iedere menselijke beschaving is gebaseerd op de omzetting van verschillende soorten energie in nuttige arbeid. Energie

Video: 1.4 Arbeid en energie - Natuurkunde uitle

Arbeid - natuurkundeuitgelegd

Arbeid en energie Na een korte samenvatting van de vorige module word begonnen met een uitleg over interpolatie, een techniek om specifieke waarden uit algemene tabellen te berekenen. De volgende definitie die wordt behandeld is het thermisch evenwicht, wat betrekking heeft tot de nulde hoofdwet van thermodynamica Werner toont je in deze video het verband tussen arbeid en energie. (3de graad) Bekijk preview. Arbeid en energie hebben veel met elkaar gemeen! Dat bewijst Werner aan de hand van een proefje met de veer

welkom op de klasblog fysica over energie, arbeid en vermogen. Op deze site kunnen jullie zelfstandig aan het werk om deze hoofdstukken te leren. Naast theoretische uitleg , zijn er ook een aantal oefeningen en extra's voorzien weergegeven dan zal de puntlast arbeid verrichten door de verplaatsing in de richting van de kracht en zal in de uitknikkende staaf de energie worden opgeslagen in de vorm van vervormings- energie voor extensie en buiging. Figuur 1: Buigzame op druk belaste staaf, knikstaaf van Eule 1 oefentoets havo4 A hoofdstuk 4 Arbeid en energie Dit oefen-vt en de uitwerking vind je op www.agtijmensen.nl 4-4-2011 1. Een auto. Een auto heeft een constante snelheid van 30 km/h Verband tussen arbeid en kinetische energie Pagina afdrukken De energie van een voorwerp met massa m dat opgeslagen zit in zijn snelheid noemen we de kinetische energie \(E_{k}\)

Arbeid & Energie - Fysica 6 AS

Energie wordt ook aangeduid als de mogelijkheid om arbeid te verrichten, of ruimer: de mogelijkheid om een verandering te bewerkstelligen. Energie kan ook gezien worden als essentiële natuurlijke hulpbron, aangezien ze geconsumeerd, geproduceerd en gebruikt wordt door levende wezens 8 ] Arbeid, energie en vermogen In het zesde jaar leer je de algemene definitie van arbeid. Definitie van arbeid 1.2 1.2.1 Constante kracht evenwijdig met de verplaatsing Een tractor versleept een boomstam met een constante snelheid

8 ] Arbeid, energie en vermogen In het zesde jaar leer je de algemene definitie van arbeid. Definitie van arbeid 1.2 1.2.1 Constante kracht evenwijdig met de verplaatsing Als een tractor een boom versleept, verricht hij arbeid op die boom, want er werkt een kracht op die boom en er is een verplaatsing Wet van arbeid en energie W tot = Δ E k . Rekenvoorbeeld 5 . Bereken v 2 W tot = E k,2 - E k,1 F tot . s = ½ m v 2 2 - ½ m v 1 2 40.30 = ½ .2,0. v 2 2 - ½ 2,0. 4,0 2 1200 = v 2 2 - 16 v 2 2 = 1216 v 2 = 34,9 m/s Vermogen en arbeid Rekenvoorbeeld 6 Een auto met massa van 1250 kg rijdt met een constante snelheid van 90 km/

Stevin havo deel 2 Uitwerkingen hoofdstuk 1 - Energie en arbeid (18-09-2013) Pagina 1 van 11 Opgaven 1.1 - Arbeid en vermogen 1 a W = Fs, dus de korte gewichtheffer (kleinere s → kleinere W) is in het voordeel Arbeid en energie R.H.M. Willems 8/14 . De volgende opgaven beschrijven realistische situaties waarbij de gegevens zijn verpakt in een zwamverhaal. Je hebt de kennis van de modules Beweging, Krachten, Momenten en Energie nodig om deze opgaven in hun geheel te kunnen maken. Opgaven . Opgave: Crosstrainer In nevenstaande afbeelding is een zogenaamd Natuurwetenskappe Graad 9 Energie, kragte en masjiene Module 21 Arbeid en energie-omsetting Aktiwiteit 1: Om die verband tussen arbeid en energie aan die hand van die werking va Als een kracht een verplaatsing tot gevolg heeft dan wordt er arbeid geleverd. Arbeid is bijgevolg een vorm van energie. De arbeid (energie) die nodig is om onder invloed van een kracht van 1 newton (1N) een voorwerp 1 meter (1m) te verplaatsen, noemt men 1 joule (1J) En hieruit moet ik dan dus de lengte van de kreukelzone bepalen met behulp van het verband van netto-arbeid en kinetsische enrgie (hierboven). Hierna moet ik dan weer de kracht op een bestuurder van 75 en 90 kg berekenen op het moment van de botsing

Samenvatting Natuurkunde Arbeid en energie (4e klas havo

8.3 Arbeid en kinetische energie Zwaarte-energie en arbeid verricht door de zwaartekracht Je laat een steentje met een massa van 0,020 kg van een 10 meter hoge toren vallen. Zie figuur 8.15 Fysica leren was nog nooit zo leuk! Ontdek alles over ons online aanbod rond Arbeid, energie en vermogen voor de 2de graad secundair onderwijs. WeZooz presenteert je dé nieuwe manier van studeren die sneller, makkelijker en vooral ook veel toffer is ARBEID EN ENERGIE-OMSETTING \n Aktiwiteit 1: \n \n\n \n \n Om die verband tussen arbeid en energie aan die hand van die werking van 'n turbine te beskryf \n \n\n \n \n [LU 1.2; LU 2.1; LU 3.2] \n . Vir alle werkverrigting is energie nodig Natuurkunde samenvatting hoofdstuk 8: Arbeid en Energie and other summaries for , VWO. Dit is een samenvatting gebaseerd op hoofdstuk 8 arbeid en energie van pulsar chemie 4vwo/5vwo Natuurkunde samenvatting van Systematische Natuurkunde 5V. Samenvatting van hoofdstuk 8 'Arbeid en energie'. Het is een volledige samenvatting inclusief de belangrijke bronnen (afbeeldingen) uit het boek. Kernbegrippen zijn dikgedrukt en worden duidelijk uitgewerkt. De samenvatting bestaat uit 3 pagina's. De taal is Nederlands en het is.

Eenheden van arbeid SI-stelsel Praktische eenheid • Joule • kWh Definitie • Arbeid wordt eveneens energieverbruik genoemd omdat energie de mogelijkheid biedt om arbeid te verrichten. • Het omzetten van elektrische energie in een andere energievorm is het verrichten van arbeid Arbeid door conservatieve krachten langs gesloten circuit is 0 J. Arbeid en potentiële energie Het verschil in potentiële energie is de arbeid verricht door de conservatieve krachten. Behoud van energie (1) Als er ENKEL conservatieve krachten inwerken op voorwerp geldt er : Behoud van energie (2) Werken er zowel conservatieve als niet. Energie kan dus in arbeid worden omgezet en omgekeerd. Het zijn gelijkwaardige of equivalente grootheden. Eenheid Energie: Eenheid Energie = eenheid arbeid = J (joul Antwoord. Beste Stef. Arbeid en energie worden in dezelfde eenheid nl. joule uitgedrukt. Het verband tussen arbeid en energie kun je als volgt begrijpen: om een spiraalvormige veer (bijv. gemaakt uit staaldraad) in te drukken moet je je inspannen dus kracht uitoefenen op de veer en daardoor verricht je mechanische arbeid Arbeid kan ook worden gebruikt om de energie van een bepaald systeem te bepalen. In de bovenstaande formule, TME i = is de initiële totale mechanische energie binnen het systeem, TME f = de uiteindelijke totale mechanische energie binnen het systeem, en W nc = de arbeid die op het systeem wordt verricht vanwege niet-conservatieve krachten. [6]

oefentoets VWO4 A hoofdstuk 5 arbeid, energie en vermogen 2008/2009 2 4. De waterkrachtcentrale van Itaipu (havo examen opgave!). Op de grens van Brazilië en Paraguay ligt de waterkrachtcentrale van Itaipu. De stuwdam is een van de grootste ter wereld Energie is eigenlijk hetzelfde als arbeid, arbeid wordt omgezet in energie en energie wordt omgezet in arbeid. Voor de fietser zijn drie vormen van energie belangrijk n.l. de bewegings- of kinetische energie , de potentiële energie, en de warmte- energie Arbeid en energie 10: dinsdag 7 december 2004: Arbeid en energie 9: dinsdag 7 december 2004: Arbeid en Energie 8: dinsdag 7 december 2004: Lesbrief darten: vrijdag 3 december 2004: Arbeid en energie 7: woensdag 17 november 2004: Arbeid en energie • W=ΔEk met W= Fres * s en ΔEk = Ek, na - Ek, voor = ½ mv22 - ½ mv12 • Als W>0 dan neemt kinetische energie toe • Als W = 0 dan is kinetische energie constant • Als W. O dan neemt de kinetische energie af. • Energie bezitten, betekent arbeid kunnen verrichten

'n Ander voorbeeld is 'n chemiese ontploffing waardeur die potensiële chemiese energie omgeskakel word na kinetiese energie en warmte in 'n baie kort tydjie. Berekening van werk/energie/arbeid. In fisika word energie (of werk of arbeid) bereken deur die krag wat daarop uitgeoefen word maal die afstand. Dit word gemeet in eenhede van Joule Toggle navigation QuizOver.com. Create Qui Other articles in Arbeid, energie en vermogen. Knikkers op rails: energie en snelheid 07 sept 2018. Energie van de toekomst 20 mrt 2018. Veerenergie Ev = ½ * C * U² 18 dec 2015. Heuvel op, bereken je vermogen! 25 nov 2014 - Entire Category

ENERGIE, ARBEID EN VERMOGEN 1 Thema ARBEID Waarover gaat dit thema Openingsvraag In dit thema maak je kennis met het begrip arbeid. Je leert de formule voor arbeid kennen in verschillende situaties en past die toe op enkele voorbeelden Natuurkunde samenvatting: Arbeid en energie en andere samenvattingen voor Natuurkunde, Natuur en Gezondheid. Een samenvatting van het onderwerp arbeid en energie. Voor het vak natuurkunde Voor bovenbouw havo studenten staat was om routinematige taken en arbeid te vervangen. Eerdere automatiseringsgolven ver- Nijverheid en Energie Bouw Handel en vervoer Horeca Informatie en. Het arbeid - energie theorema stelt dat de arbeid die door een kracht op een massa wordt geleverd, gelijk is aan de verandering van de totale mechanische energie van die massa. De totale mechanische energie kan enerzijds kinetische (bewegings) energie zijn en anderzijds 'potentiële' energie Binnen het onderwerp 'Arbeid in Transitie' behandelen we drie belangrijke topics voor de arbeidsmarkt Handel en vervoer Bouw Nijverheid en Energie Landbouw

Présentation Direct Energie 2016 - Jean-René Bernaudeau : Direct Energie c'est nos valeur Start studying Arbeid, energie en drywing. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools arbeid In de natuurkunde en techniek het product van de kracht die op een voorwerp wordt uitgeoefend en de verplaatsing die het voorwerp daardoor ondergaat. Arbeid is een vorm van energie , en heeft dus ook dezelfde eenheid: Joule (uitspraak als 'dzjoel'), met symbool J Oefensommen Arbeid en Energie, 5V Opgave 1 Alpe dHuez is een berg die tijdens één van de zwaarste etappes in de Tour de France moet worden beklommen

Kinematica van een puntmassa: arbeid en energie Voor dit hoofdstuk kun je kiezen uit de volgende video-uitwerkingen (de video-uitwerking start in een nieuw frame): Chapter 3 Sections 1-3 - Work-Energy Relationshi Havo Arbeid en Energie Eindterm: de kandidaat kan in contexten de begrippen energiebehoud, rendement, arbeid en warmte gebruiken om energieomzettingen te beschrijven en te analyseren. - berekeningen maken met betrekking tot kracht, verplaatsing, arbeid, snelheid en vermogen, berekenen van arbeid uit kracht en verplaatsing alleen in situaties.

Energie, wat is energie, arbeid, vermogen en capaciteit ook besteden we aandacht aan de verschillende energiebronnen en energiesoorten. Elektrische energie, hierbij kijken we naar de verschillende soorten schakelkringen, het verband tussen spanning, stroom en weerstand altijd wel iets te maken met 'je inspannen', 'moeite doen', energie leveren. De betekenis die arbeid verrichten in de natuurkunde heeft ligt meestal wel dicht daarbij in de buurt, maar is toch net wat anders. In dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt wat energie en arbeid met elkaar te maken hebben Nieuwe passende arbeid vind je door bestemming, innerlijke houding en wezenlijke talenten in lijn te brengen met elkaar. Belemmerende strategieën, overtuigingen en gedragingen worden hierin geanalyseerd en getransformeerd naar werkbare nieuwe energie. Dit proces van onderzoek kan ertoe leiden dat je jezelf in relatie tot arbeid opnieuw uitvindt Energie is de mogelijkheid om arbeid te verrichten, in Joule. Een ingedrukte veer heeft de mogelijkheid arbeid te verrichten door veerenergie. De auto die hij wegschiet kan een blok trekken door kinetische (bewegings) energie Formule voor arbeid OEFENINGEN blz 17 Formule Vermogen Vormen van energie Voorbeeld 2 W = F . x Hoe groter de last is, hoe meer arbeid verricht wordt hoe verder de last getrokken wordt, hoe meer arbeid verricht wordt Er is geen waterstroom De lange wandeling kost de persoo

Arbeid en kinetische energie Haal hogere cijfers op school Met een abonnement op Snapput heb je toegang tot alle uitlegvideo's en oefenvragen voor vakken van de havo en het vwo OPGAVE 1 : ARBEID EN ENERGIE Van de onderstaande ligger wordt gevraagd de zakking in punt D te bepalen met de arbeidsmethode met eenheidslast. Beantwoord daartoe de onderstaande vragen. Vragen: a) Teken de momentenlijn t.g.v. de gegeven q-last. b) Bepaal de zakking in D. c) Controleer uw antwoord m.b.v. de bekende vergeet-mij-nietjes Arbeid en kinetische energie Een voorwerp versnelt of vertraagt door een kracht. De kracht op het voorwerp verricht arbeid, en de kinetische energie van het voorwerp neemt toe. De verandering van de kinetische energie van het voorwerp is gelijk aan de arbeid van de kracht die op het voorwerp werkt. En als er meer dan één kracht op he Systematische Natuurkunde antwoorden / uitwerkingen 5VWO hoofdstuk 8 Arbeid en energie (achtste druk, eerste oplage, 2013) Voorbeeld 2 van de 26 pagina's deel via Facebook Twitter Meld misbruik 4.2.2 Energie Begripsvragen: Arbeid en energieomzettingen 1 Meerkeuzevragen 1 [H/V] Hieronder staan drie situaties waarin je een kracht uitoefent. In welke van die situaties levert je lichaam natuurkundig gezien geen arbeid? A Je rijdt op de fiets met een constante snelheid over een vlakke weg. B Je tilt een zware boodschappentas op

INHAALPROEFWERK ARBEID EN ENERGIE 17/01/11 Denk aan FIRES! Dit proefwerk bestaat uit 3 opgaves, met totaal 33 punten. Opgave 1. Humpty Dumpty (9p) In een Engels liedje is Humpty Dumpty een ei dat van een muur valt. Humpty weegt 58 gram. De schaal van een ei is veerkrach-tig met een veerconstante van 455 N/m. De maximale kracht di Je moet een premium account hebben om het het volledige document te kunnen zien. Probeer nu 30 dagen grati Arbeid wordt tegenwoordig meestal 'energie' genoemd. Het verschil tussen arbeid en vermogen kun je begrijpen aan de hand van het volgende voorbeeld: Als een molenaar 100 zakken graan van 10kg naar de bovenverdieping van zijn molen moet sjouwen, kan hij 1, 2 of 3 zakken tegelijkertijd op z'n rug nemen Hoe noem je de energie die geleverd wordt tijdens de arbeid? Bewegingsenergie. De energie kan goedkoop worden ingekocht en veel duurder worden verkocht Lees hier meer over ons standpunt duurzaamheid en milieu. Word lid Doe mee! Mijn PvdA Contact Zoeken Sluiten. Standpunten Politici Acties Partij Energie. In 2050.

Heb je hier wat aan gehad? Abonneer dan op mijn YouTube kanaal: Doneer meneer Wietsma een kopje koffie: Klik hier voor een samenvatting van de vide Technische natuurkunde grootheden en eenheden, opbouw materiaal, warmte, kracht en beweging, druk en kracht, gassen en dampen, elektriciteit en magnetisme, arbeid, energie en vermogen Stevin vwo deel 1 Uitwerkingen hoofdstuk 7 - Energie en arbeid (19-09-2012) Pagina 6 van 16 Opgaven 7.3 - Energie in het verkeer / vermogen 16 Je spierarbeid wordt omgezet in zwaarte-energie Verband tusen arbeid en kinetische energie De kinetische energie is de energie die een voorwerp bezit dat in beweging is en berekend wordt als:E kin = ½ m.v 2 Samenvatting: Arbeid en Energie; Relativiteit. VWO Natuurkunde Samenvatting/study guide van de hoofdstukken Arbeid en energie en Relativiteit. Klas 5 VWO. Formules met uitleg en handige tabellen in de BiNaS

Populair: