Startpagina

Kamer van volksvertegenwoordigers

Lobbyregister. De personen en belangenorganisaties die het wetgevende proces van de Kamer mee trachten te sturen, moeten zich inschrijven in het lobbyregister Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat betreft het niet opnieuw rechts invoegen na een inhaalbeweging In de Kamer van volksvertegenwoordigers klopt het hart van de Belgische politiek. De 150 Kamerleden,... See More. Community See All. 1,635 people like this De Kamer van Volksvertegenwoordigers of kortweg de Kamer, is een van de twee Wetgevende Kamers van het Belgische Federaal Parlement.De Kamer telt sinds 1995 150 leden (voordien 212 leden) die rechtstreeks verkozen worden bij algemeen enkelvoudig stemrecht The Chamber of Representatives (Dutch: Kamer van Volksvertegenwoordigers (help · info), French: Chambre des représentants, German: Abgeordnetenkammer) is one of the two chambers in the bicameral Federal Parliament of Belgium, the other being the Senate

De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

 1. Stefaan Van Hecke is at Kamer van Volksvertegenwoordigers. January 23 at 6:52 AM · Brussels, Belgium · CEO's van @nmbs en @infrabel moeten uitleg geven bij aanhoudende vertragingen op het spoor
 2. Kamer van volksvertegenwoordigers Belgium Chambre des représentants added 11 new photos. January 23 at 9:16 AM · Cérémonie émouvante à l'occasion de la Journée internationale en mémoire des victimes de la Shoah
 3. Achtergrond Zetelverdeling. De Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 150 leden. Het stemmenaantal is een eerste bepalende factor voor de zetelverdeling.Het kiesstelsel en het D'Hondt-kiessysteem zijn een tweede en derde bepalende factor voor de zetelverdeling
 4. De Kamer van Volksvertegenwoordigers is een van de twee kamers (samen met de Senaat) van het federale parlement van België. De Kamer controleert de federale regering. Wetten van de federale overheid gelden voor heel België
 5. Op vlak van talen is de Kamer samengesteld uit 88 Nederlandstaligen en 62 Franstaligen. 41 % van de volksvertegenwoordigers is vrouw. De parlementaire infofiches op de website van de Kamer bieden meer informatie over de verkiezingen, de samenstelling, de organen, de werking, de bevoegdheden en de beleidscontrole van de Kamer

Statuut van het lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers; Praktische info Agenda van de commissievergaderingen Agenda van de plenaire vergaderingen Le parlement fédéral de la Belgique - Het federale Parlement van Belgi Herman DE CROO, voorzitter van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van het adviescomité Europese Zaken; The first meeting held on 8 and 9 May helped to the re-launch, at national level, of the debate on the future of Europe Assister à une réunion. Pour assister à une réunion publique, présentez-vous à l'accueil au 13, rue de Louvain à 1000 Bruxelles. Informations pratiques L'agenda des réunions de commission L'agenda de la séance plénièr

De Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 150 leden. Het federale kiesstelsel is gebaseerd op algemeen enkelvoudig stemrecht voor alle Belgen van 18 jaar en ouder, volgens een systeem van evenredige vertegenwoordiging op basis van de Methode-D'Hondt , gecombineerd met een districtenstelsel en met een kiesdrempel van 5 % De teksten van de wetsontwerpen en de voorstellen (wetsvoorstel, voorstel van resolutie, voorstel tot herziening van de Grondwet, voorstel tot oprichting van een onderzoekscommissie ) kunnen op de internetsite van de Kamer geraadpleegd worden. Zij zijn gerangschikt op nummer Praktische info Agenda van de commissievergaderingen Agenda van de plenaire vergaderingen. Het Parlement bezoeken. U kunt het parlement gratis bezoeken van maandag tot zaterdag. Meer weten Toegankelijkheidsplan Wijkplan De boetie

Rechtstreekse verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De federale Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 150 leden. U kunt uw stem uitbrengen op de kandidaten van de kieskring waartoe uw gemeente behoort: 135 verkozenen uit de 10 provinciale kieskringen; 15 verkozenen uit de kieskring Brussel-Hoofdstad De integriteit van hel electorale proces vereist dat dit laatste uitstel van zo kort mogelijke duur is, en dat het definitieve tijdschema zodanig is dat de kamer van volksvertegenwoordigers, conform de grondwet, de tweede maandag van de maand juni 2000 bijeen kan komen @STIJN_BAERT -HOORZITTING KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS: ARBEIDSDUURVERKORTING 11 1. Voorstel verzoekt federale regering een collectieve verkorting van de wettelijke arbeidsduur op basis van een werkweek van vier dagen, zonder dat de koopkracht daalt. Dit is le beurre et l'argent du beurre wensen Kamer van volksvertegenwoordigers - Bijlage 1 Tabel met het aantal kandidaat-opvolgers naargelang het aantal kandidaat-titularissen. Opgelet: Deze tabel reikt tot het maximale aantal toegelaten kandidaat-titularissen, namelijk 24, zoals dit van toepassing is in de kieskring Antwerpen In de Kamer van volksvertegenwoordigers klopt het hart van de Belgische politiek. De 150 Kamerleden, die om de vijf jaar rechtstreeks verkozen worden, vertegenwoordigen de hele Belgische bevolking

Volgende week herneemt de Kamer haar werkzaamheden in unieke omstandigheden. De regering Michel II is ontslagnemend en blijft in lopende zaken tot de verkiezingen van mei. De begroting 2019 is niet gestemd geraakt voor 31 december, waardoor de federale.. In de cijfers van de categorie BB van 1999 zijn ook de Belgen van de categorie E1+E2 inbegrepen. E1+E2 Stemgerechtigde Belgen die gevestigd zijn in het buitenland en die persoonlijk of per volmacht in een gemeente in België stemmen DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS A. Gelet op de resolutie van de Senaat1 van 4 juli 2013 betreffende de voorbereiding van de verkiezingen van 2015 in Burundi, in het bijzonder de consideran-sen A tot U; B. gelet op de gedachtewisselingen van 23 september 2014 en 1 december 2014 in de com-missie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer

Postadres : 1008 Brussel. (This hyperlink opens a new window) Over deze website; Persoonsgegevens; Gebruiksvoorwaarde Search for Truck From? Useful results specially for yo Shop Vans at NET-A-PORTER. Free shipping and returns

Video: Kamer van volksvertegenwoordigers Belgium Chambre des représentants

Algemene legende van de kiezerscategorieën : BB: Stemgerechtigde Belgen die gevestigd zijn in België. In de cijfers van de categorie BB van 1999 zijn ook de Belgen van de categorie E1+E2 inbegrepen Kamer van volksvertegenwoordigers Belgium Chambre des représentants is on Facebook. To connect with Kamer van volksvertegenwoordigers Belgium Chambre des représentants, join Facebook today

Kamer van Volksvertegenwoordigers - Wikipedi

Chamber of Representatives (Belgium) - Wikipedi

 1. Kamer van Volksvertegenwoordigers De Kamer van Volksvertegenwoordigers of kortweg de De Kamer, is een van de twee huizen van het Belgische Federaal Parlement. De Kamer telt 150 leden die rechtstreeks verkozen worden bij algemeen enkelvoudig stemrecht. De leeftijdsgrens voor verkiesbaarheid is 21 jaar
 2. KAMER 6e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE 2018 2019 CHAMBRE 6e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE VOORSTEL VAN RESOLUTIE DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, A. overwegende de toenemende complexiteit in de directe en wijdere veiligheidsomgeving van Europa, de onderling nauw verbonden veiligheid van de EU lidstate
 3. Concreet brengt Actua-TV de beelden uit de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers live, integraal en ononderbroken bij de kijker. Afhankelijk van de agenda en geplande evenementen kunnen ook andere plenaire zittingen, of andere evenementen vanuit het halfrond in de Kamer, live op het scherm worden gebracht
 4. kamer 6e zitting van de 54e zittingsperiode 2018 2019 chambre 6e session de la 54e de belgique belgische kamer van volksvertegenwoordigers 22 februari 2019 22.
 5. Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers verslag uit te brengen van de werkzaamheden in de Veiligheidsraad, alsook van de recente ontwikkelingen op het vlak van de globale veiligheid. Wouter DE VRIENDT (Ecolo-Groen) Véronique WATERSCHOOT (Ecolo-Groen) Georges GILKINET (Ecolo-Groen) Anne DEDRY (Ecolo-Groen) Gilles VANDEN BURRE (Ecolo-Groen
 6. kamer-5e zitting van de 54e zittingsperiode 2017 2018 chambre-5e session de la 54e legislature crabv 54 plen 220 crabv 54 plen 220 belgische kamer van volksvertegenwoordigers chambre des reprÉsentants de belgique beknopt verslag compte rendu analytique plenumvergadering sÉance plÉniÈre donderdag jeudi 22-03-2018 22-03-2018 namiddag après-mid
 7. Kamer van volksvertegenwoordigers geen advies heeft ontvangen, heeft uw commissie beslist het voorliggende wetsvoorstel te bespreken tijdens haar vergadering van 13 februari 2019. Het verzoek van de heer Laurent Devin om advies te vragen aan Vias institute en aan het Col-lege van procureurs-generaal werd door de commissie verworpen

Kamer van Volksvertegenwoordigers - facebook

De Kamer van Volksvertegenwoordigers is altijd een van de belangrijkste centra van de Belgische politiek geweest. Vele studies zijn er dan ook over gepubliceerd. Recent nog was er de uitgave van De geschiedenis van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers Toch blijft er nog altijd ruimte voor nieuw wetenschappelijk werk De Kamer van Volksvertegenwoordigers of kortweg de De Kamer, is een van de twee huizen van het Belgische Federaal Parlement. De Kamer telt 150 leden die rechtstreeks verkozen worden bij algemeen enkelvoudig stemrecht. De leeftijdsgrens voor verkiesbaarheid is 21 jaar Kamer van Volksvertegenwoordigers De 150 volksvertegenwoordigers van de Kamer worden rechtstreeks verkozen in de federale verkiezingen . Na elke verkiezing leggen de verkozen parlementsleden de eed af, vormen zij politieke fracties en bereiden zij in commissies het werk van de plenaire vergadering voor -1- Frederik Verleden Opvolgers in Kamer en Vlaams Parlement _____ Opvolgers in het parlement De eerste tabel maakt meteen duidelijk dat er - langere termijn bezien - een grote verandering merkbaar wordt in het aandeel van de opvolgers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement Sinds oktober 2002 ben ik als Parlementslid verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. © Foto Kamer van Volksvertegenwoordigers De Kamer is dan ook DE.

Kamer van Volksvertegenwoordigers (samenstelling 2014-2019) - Wikipedi

Kamer van Volksvertegenwoordigers - Vlaams Parlemen

 1. Kamer van Volksvertegenwoordigers . 07/02. Pedro De Smeijter is nieuwe voorzitter Vlaams Belang Oudenaarde. Oudenaarde Pedro De Smeijter is de nieuwe voorzitter van de partij Vlaams Belang.
 2. Kamer van volksvertegenwoordigers Belgium Chambre des représentants 9 novembre 2017 · Evi Hanssen en Adrien Devyver proberen uit te vissen hoeveel kamers er zijn in de Kamer
 3. De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van attachés-vertalers. Werkgever Voor meer informatie over de werkgever, bezoek de website van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 4. Home » Verkiezingen » Kandidaten » Kandidaten Kamer van Volksvertegenwoordigers - Antwerpen. Kandidaten Kamer van Volksvertegenwoordigers - Antwerpen. Effectieven. 1
 5. Home » Kamer van Volksvertegenwoordigers - dienst Naturalisaties. Kamer van Volksvertegenwoordigers - dienst Naturalisaties. Online. Adres. Leuvenseweg 48. 1000 Brussel
 6. Aman Sadat. Executive Assistant to the Secretary-General bij Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants. Location Gent, Flanders, Belgiu
 7. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ghent University. View profile. View profile badges. Search by name. Over 500 million professionals are already on LinkedIn. Find who you know. First Name Last Name

De Kamer van Volksvertegenwoordigers telde toen nog 212 leden. Het nationale kiesstelsel was in die periode gebaseerd op algemeen enkelvoudig stemrecht voor alle Belgen van 21 jaar en ouder, volgens een systeem van evenredige vertegenwoordiging op basis van de Methode-D'Hondt , gecombineerd met een districtenstelsel De Kamer van Volksvertegenwoordigers of kortweg de Kamer, is een van de twee Wetgevende Kamers van het Belgische Federaal Parlement. De Kamer telt sinds 1995 150 leden die rechtstreeks verkozen worden bij algemeen enkelvoudig stemrecht. De leeftijdsgrens voor verkiesbaarheid is sinds 24 mei 2014 18 jaar .[1 De lijst van leden van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers van 1900 tot 1904.De Kamer van Volksvertegenwoordigers telde toen eerst 152 en daarna 166 leden. Het nationale kiesstelsel was in die periode gebaseerd op algemeen meervoudig stemrecht, volgens een systeem van evenredige vertegenwoordiging op basis van de Methode-D'Hondt, gecombineerd met een districtenstelsel Rechten en plichten van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Lees alles over de rechten en plichten van de Vlaamse volksvertegenwoordigers.. Verder vindt u specifieke informatie over KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS KIESKRING OOST-VLAANDEREN 25 MEI 2014 Verkiezing van 20 volksvertegenwoordigers 2 1 VAN HECKE Stefaan 2 WILLAERT Evita 3 COPPENS Matthias 4 HULSTAERT Kristien 5 VERLEYSEN Andreas 6 ERIKSSON Britt 7 HARROUCH Suleyman 8 BLEYENBERG Patrick 9 CETINKAYA Cengiz 10 DE MEESTER Wout 11 DEVYNCK Joke 12 COLOMBEEN Eddy 13.

Het federaal parlement Belgium

Voir aussi: 005: Articles adoptés en première lecture. 5731 KAMER 4e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE 2016 2017 CHAMBRE 4e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE 2 DOC 54 2248/004 Samenstelling van de commissie op de datum van indiening van het verslag/ Composition de la commission à la date de dépôt du rapport Voorzitter/Président: Vincent Van. De Kamer van Volksvertegenwoordigers telde toen nog 212 leden. Het federale kiesstelsel was in die periode gebaseerd op algemeen enkelvoudig stemrecht voor alle Belgen van 18 jaar en ouder, volgens een systeem van evenredige vertegenwoordiging op basis van de Methode-D'Hondt , gecombineerd met een districtenstelsel nl hetzij aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers in geval van verkiezingen die uitsluitend voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat georganiseerd worden, of in geval van verkiezingen die zowel voor de Kamer van volksvertegenwoordigers als voor de Senaat, het Europees Parlement, de.

Le parlement fédéral de la Belgique - Het federale Parlement van Belgi

 1. nl Per brief van 15 september 2005 heeft de voorzitster van de milieucommissie van de kamer van volksvertegenwoordigers van Cyprus de Europese Unie overeenkomstig artikel 95, lid 5, van het EG-Verdrag in kennis gesteld van een wetsontwerp van 2005 tot wijziging van de wetten inzake levensmiddelen (controle en verkoop) van 1996 tot 2005 (basiswetgeving genoemd)
 2. · 819/1 - 92193 - 819 Il · 92 I 93 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 21 1992-199:3 DECEMBER SESSION ('I 1992 21 OHDlNAIRE DÉCEMBRE 1992-)!)9a (*) 1992 WETSVOORSTEL PROPOSITION DE LOI betreffende de procedure inzake wijziging van het huwelijksvermogensstelsel relative à la procédure de la modification du régime matrimonial.
 3. De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Natieplein 1008 Brussel. De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Natieplein 1008 Brussel Back to overview
 4. g met artikel 4, § 1, van de vermelde wet van 4 juli 1989, start de periode van de beperking van de verkiezingsuitgaven start op 26 januari 2019. Kamer van volksvertegenwoordigers. Lijsten die verkozenen hebben behaald bij de verkiezingen van 25 mei 2014 voor de Kamer van volksvertegenwoordigers
 5. Berichten over Kamer van Volksvertegenwoordigers geschreven door Benjami

Video: belgische kamer van volksvertegenwoordigers - Vertaling naar Engels

La Chambre des représentants de Belgiqu

 1. Kamer van Volksvertegenwoordigers (samenstelling 2003-2007) - Wikipedi
 2. Verkiezingen voor de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers
 3. de kamer van volksvertegenwoordigers - Vertaling naar Frans
 4. Kamer van Volksvertegenwoordigers IBZ Election

Populair: