Startpagina

Olijfberg jezus

Ook verbleef Jezus veel op deze berg. Volgens de evangeliën gebruikte Jezus de Olijfberg als rustplaats en als plaats om zijn leerlingen te onderwijzen. Jezus is samen met Andreas, Petrus, Jakobus en Johannes op de Olijfberg. Ze vragen wanneer Jezus terug zal komen. Dit lees je in Mattheüs 24

Olijfberg - Wikipedi

Jezus op de Olijfberg Bijbelverhaa

 1. Komt onze Here Jezus terug op de Olijfberg (Zacharia 14)? Vraag. Er zijn, denk ik, weinig teksten zo veelbesproken uit het Oude Testament, als Zacharia 14, waarin de.
 2. Wanneer Jezus inderdaad gekruisigd is op de Olijfberg, dan is het duidelijk dat op deze berg zich tevens Jezus' graf bevond. Immers,.
 3. Jezus heeft op de Olijfberg geweend over de stad Jeruzalem. Op de helling van de berg bevond zich de hof Gethsemane, waar de Heere Jezus werd gevangen genomen
 4. De Olijfberg - Bekijk deze foto eens! De Olijfberg was in het leven en de bediening van Jezus Christus een belangrijke locatie. Maar de Olijfberg lijkt een nog.

Olijfberg / Huilende Jezus - Bijbelse plaatsen

De Olijfberg (Har HaZeitim) in Jeruzalem is niet zomaar een berg, Verder zou Jezus vanaf hier naar de hemel zijn gegaan, zijn er diverse engelen verschenen,. Een viervoudig getuigenis van Jezus Christus. De Heere Jezus Christus wordt in de Bijbel vaak op viervoudige wijze beschreven: Knecht, Mens, Koning en God De rede van Jezus op de Olijfberg is één van de belangrijkste en opwindendste gedeelten uit de Heilige Schrift. De profetische uitspraken daarin zijn vandaag. De terugkeer van Jezus op aarde . Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: De Bijbel verteld dat de Here Jezus zichtbaar zal verschijnen op de Olijfberg,.

De berg viel daar nog binnen. Jezus was vaak op de Olijfberg te vinden. Hij ging daar vooral naar toe om te bidden. Als Hij daar zo met de discipelen is,. Dat Jezus werkelijk weer op de Olijfberg zal terugkeren, lezen we ook in de profetie van de profeet Zacharia. Hij profeteerde al in het Oude Testament,. Nergens in de Bijbel wordt gezegd dat de Heere Jezus precies op de Olijfberg -vanwaar Hij is heengegaan— zal wederkeren De eerste stop was de Hemelvaartkerk op de Olijfberg, met de steen die de plaats markeert waar Jezus bij Zijn hemelvaart in een wolk aan het zicht werd onttrokken

HERSCHEPPING Bijbelstudies - Getsemane - de innerlijke strijd van Jezus om zijn Vader te gehoorzame Over Jezus' rede op de Olijfberg De rede van Jezus op de Olijfberg is één van de belangrijkste en opwindenste gedeelten uit de Heilige Schrift Lees hier het verhaal over de Olijfberg bij Drietour en laat je inspireren! Reizen die inspireren Ontmoeting, verrijking, verdiepin Nadat Jezus uit de dood is opgestaan, verschijnt hij geregeld aan zijn discipelen. Op de 40 ste dag na Pasen neemt hij hen mee naar de Olijfberg http://spirituelepasen.nl/handelingen-van-johannes-jezus-heeft-zelf-niet-geleden-op hield ik het niet uit maar vluchtte naar de Olijfberg en weende.

Video: Olijfberg / Hemelvaartl - Bijbelse plaatsen

Veertig dagen na de opstanding gingen Jezus en Zijn leerlingen naar de Olijfberg, bij Jeruzalem. Daar beloofde Jezus Zijn volgelingen dat zij spoedig de Heilige Geest. HIER zie je Jezus op de Olijfberg. De vier mannen bij hem zijn apostelen van hem. Het zijn de broers Andréas en Petrus, en de broers Jakobus en Johannes Afscheid op de Olijfberg. Jezus ging weg als Mens, die zij konden zien en met wie zij konden praten. Op deze wijze zal Hij ook terugkomen Voordat de bazuin klinkt en Jezus op de wolken terugkeert, en we mogelijk zelfs de lang verwachte terugkeer van Jezus Christus op de Olijfberg. De Olijfberg ligt ten oosten van de Tempelberg en de Kidronvallei ligt tussen beide bergen in. Jezus moet vaak op de Olijfberg zijn geweest

En zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, De Heere Jezus heeft Zijn discipelen meegenomen naar de Olijfberg,. Gebed op de Olijfberg. De Olijfberg is een bergrug ten oosten van Jeruzalem. Aan de voet van de berg lag de tuin (hof) van Gethsemane, een plek geliefd bij Jezus en.

Door Oliver Maksan Hartelijk welkom in onze nieuwe ontvangstkamer, zegt zuster Agathe vriendelijk. De kloosterlinge is econome van het klooster van de. Wanneer Jezus deze dag op de Olijfberg afscheid neemt van Zijn volgelingen, scheidt Hij slechts lichamelijk van hen. Zijn Aanwezigheid wordt hierdoor niet beëindigd De Bijbel geeft geen duidelijke tijdsberekening aangaande de wederkomst van Jezus dan daalt Hij neer op aarde, Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Sterker nog: meteen nadat Jezus in de hemel is opgenomen verschijnen er twee engelen die het antwoord eigenlijk al verklappen: op de Olijfberg bij Jeruzalem Op het domein van de Olijfberg bereidt Jezus zich die nacht nogmaals voor op Zijn persoonlijk gebed. Maar dit keer is er iets nieuws: het lijkt dat Hij niet alleen.

Video gemaakt op de Olijfberg in Jeruzalem. Prachtig weer maar oh, wat een kille wind Volgens de evangelieën verbleef Jezus hier vaak. Op de Olijfberg bevinden zich ook nog de Dominus Flevit-kerk, de Kerk van Alle Naties en de Maria Magdalena-kerk..

De Olijfberg - Hoogtepunten in het Heilige Lan

 1. Afbeelding en beschrijving van een werk van Andrea Mantegna: Gebed op de Olijfberg. Tempera op paneel (63 x 80 cm) , gedateerd ca. 1455
 2. us Flevit zou de plaats zijn waar Jezus weende, toen Hij op een ezel vanaf de Olijfberg naar de stad ging. Hij werd omgeven door een menigte die Hem enthousiast.
 3. Zij gaan naar de tempel. Toch hebben ze dat oude lied van de profeet Zacharia weer gezongen: 'Zie uw Koning komt. Hij brengt u vrede!' De intocht van Jezus zal.
 4. Getsemane is een olijfgaard ten oosten van Jeruzalem, bij de Olijfberg. Regelmatig was Jezus hier te vinden om te bidden. Jezus bracht er nu met zijn leerlingen zijn.
 5. Jezus op de Olijfberg. Genk, 16 maart 2008. Palmpasen /Passiezondag - aanvangslied: psalm 98: 1 en 2 - stil gebed / votum & groe
 6. Waarom de wederkomst van Jezus zo uniek is. We zullen Hem op exact dezelfde manier zien zoals de discipelen Hem zagen op de Olijfberg. Hij is gisteren,.
 7. In de Bijbel is geen eenduidigheid over de plek waar Jezus opstijgt. Enerzijds wordt de Olijfberg genoemd en anderzijds het dorp Bethanie,.

Olijfberg - Christipedia

A discussion of medical and historical facts about the crucifixion of Jesus Christ dat Jezus in de nacht voor de executie in doodsnood was op de Olijfberg [21] 1 Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg » kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen » op uit. 2 Zijn opdracht luidde: 'Ga naar het dorp. Enkele gedachten over de Olijfberg door: Kris Tavernier - De Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem, is voor de Heer Jezus tijdens zijn leven hier op aarde een belangrijk

Toen Jezus leefde, Veel Joden en veel christenen geloven dat op de jongste dag de Messias zal komen op de Olijfberg (zie Zacharia 14: 4). Nadat ze de lofzang gezongen hadden vertrokken ze naar de olijfberg en vertelt Jezus aan Petrus dat voor de haan deze nacht twee keer gekraaid heeft dat hij Jezus. Lazarus van Bethanië is te onderscheiden van de door de Heer Jezus verhaalde geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus (Luc. 16:19-31)

Judas verried Jezus (deze bevindt zich op de lagere hellingen van de Olijfberg). Jezus was daar met de discipelen naartoe gegaan om te bidden voor Zijn naderende. 16 november - Jezus leidt Zijn discipelen naar een olijfgaard die bekendstaat als Gethsemané, op de Olijfberg, even ten oosten van Jeruzalem. Lees hier hoe Jezus in. Wat betekent het dat de Olijfberg dicht bij Jeruzalem is en toch een sabbatsreis er vandaan? Zeker is, dat de Here Jezus deze plaats met opzet gekozen heeft Hemelvaart De Heer Jezus stijgt op ten hemel vanaf de Olijfberg, in aanwezigheid van de discipele

Bijbel in 1000 seconden OLIJFBERG

 1. 6-7 Toen Jezus in Bet a nië in het huis van S i mon - degene die aan huidvraat had geleden vertrokken ze naar de Olijfberg. 31 Onderweg zei Jezus tegen hen:.
 2. Vanaf de Olijfberg is Jezus ten hemel gevaren (Hand. 1:12), en op deze berg zullen Zijn voeten zich opnieuw plaatsen, als het ogenblik gekomen is van de wederkomst.
 3. Jezus zal terugkeren op de Olijfberg (Hand. 1:11); in zijn persoon zal God zelf zijn voeten op de Olijfberg zetten (Zach. 14:4); dan zal zijn heerlijk koningschap.

Intocht in Jeruzalem Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: Ga naar het. Jezus kwam vaak op de Olijfberg, Hij huilde er onder andere om het lot van Jeruzalem. De Olijfberg is een populaire begraafplaats voor Joden Het is daarom zo tekenend dat Lukas direct na deze uitspraken van Jezus er aan toevoegt dat Jezus zelf naar de Olijfberg gaat. Dit is geen toeval,.

israël reis oktober 2017 this man died during surgery, met god & asked him, what's the meaning of life Bethanië ligt ten oosten van Bethfagé op de oostelijke helling van de Olijfberg. Als Jezus en zijn discipelen in Jeruzalem waren, overnachtten ze meestal in Bethanië De Olijfberg is een belangrijke begraafplaats sinds in het bijzonder de associatie met Jezus 'laatste week op aarde en wanneer het einde der dagen werd. BEWIJS DAT DE HEER OP DE OLIJFBERG HEEFT GESTAAN. We hebben geleerd dat Jezus bij Zijn lichamelijke wederkomst met zijn voeten fysiek op de Olijfberg.. JEZUS KOMT TERUG ! Toen Hij op de Olijfberg gezeten was , kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden,.

olijfberg. Ds. M.J. Tekelenburg Zo bij een gezin 's avonds aan tafel gezegd/gevraagd: weet je wie er nou komt? Weet u wie er komt? Echt! Jezus!. Hartenkreet: De Olijfberg (cinquiano) - Jezus zou in de nacht voor Zijn lijden naar de Olijfberg gaan en om sterkte bidden Uitleg. Op de dag dat Jezus de tegenstanders van Israël verslaat (vers 3) zal Hij op de Olijfberg staan. Daarna gebeuren bijzonder dingen: - De Olijfberg splijt in. De olijfberg waar Jezus terug zal komen is ontzettend bijzonder om te bezoeken. Wat een geschiedenis is er hier. Datum van activiteit: oktober 2015 Hoe denken Jan Hoek, Orlando Bottenbley en Henk Poot op grond van de Bijbel over de wederkomst en de vraag of Jezus binnen 25 jaar terug komt

de afstand Olijfberg - Jeruzalem - GoedBerich

Efeze 1:15-23 15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, 16 Houde niet op voor u te danken. Jezus kwam vaak op de Olijfberg, Hij huilde er onder andere om het lot van Jeruzalem. Vanaf hier is het een korte wandeling naar de Hof van Gethsemané

Populair: