Startpagina

Recht betekenis

Het recht is een toestand die door sommige menselijke handelingen verstoord of aangetast kan worden en door andere gehandhaafd, tot stand gebracht of hersteld kan. Een kwalitatief recht is een recht dat in een zodanig verband staat met een bepaald goed, dat wanneer het betreffende goed wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar, het recht van rechtswege mee overgaat op die nieuwe eigenaar Betekenis Recht. Op deze pagina vind je 13 verschillende betekenissen of definities van het woord 'Recht', geordend van meest populaire betekenis naar minst populaire. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen Over Van Dale Van Dale Uitgevers is de meest toonaangevende en gezaghebbende uitgever van woordenboeken in Nederland en België. Van Dale verzorgt een groot en gevarieerd aanbod met tientallen titels op taalgebied om taalgebruikers effectief te ondersteunen - op school, kantoor, thuis of op reis

Betekenis recht

Betekenis van CAO recht Wat betekent CAO recht? CAO recht: Een CAO is een afspraak tussen vakbonden en werkgeversorganisaties; door de Wet CAO kunnen werknemers tegenover de werkgever aanspraak maken op deze afspraak » Meer over pandrecht pandrecht en het recht van hypotheek. In beide gevallen verliest de eigenaar of de rechthebbende zijn eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken. » Meer over eigendom. 'Focus op rechtsontwikkeling en maatschappelijke betekenis' (Rechtspraak.nl) 01.04.2019 De belangrijkste jurisprudentie van 2018. Recht.nl houdt voor u bij welke gerechtelijke uitspraken besproken worden in de 100 belangrijkste juridische vakbladen

Recht - Wikipedi

Betekenis van zakelijk recht Wat betekent zakelijk recht? zakelijk recht: een zakelijk recht is een absoluut recht op een zaak; eigendom, vruchtgebruik van een stuk grond, hypotheek van een huis. Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken Daardoor ontstond een dualistisch rechtssysteem, met het Romeins-canoniek recht als subsidiair recht. Uiteindelijk leidde de receptie tot massale overgang naar het ius commune, hoewel het gewoonterecht in sommige Duitse landen van enige betekenis bleef Wanneer je als werknemer voor langere tijd een bepaald recht hebt gehad, vind je dit recht waarschijnlijk vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld: Als je een bedrijfsauto ook privé mocht gebruiken, heb je je dit recht toegeëigend, een verworven recht 32 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `recht` als de rechte Adam komt gaat Eva mee (=gezegd van 'n meisje dat liever niet wil trouwen) averechts uitpakken. (=helemaal verkeerd aflopen. Tegengesteld uitpakken.) de rechte man op de rechte plaats (=de juiste man voor de juiste taak) de rechte weg is de beste (=eerlijkheid loont Betekenis van 'recht' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. Volgens het recht mag ik hier niet lopen, maar ik doe het toch

Formeel recht betekenis & definitie Het formele recht geeft de regels over de wijze waarop een bepaald proces gevolgd moet worden. Het maakt onderdeel uit van het Nederlandse recht, dat grofweg is ingedeeld in het formele en materiële recht Subjectief recht De term subjectief recht wordt gebruikt om een onderscheid te maken met het objectief recht. Volgens het Belgische Hof van Cassatie impliceert een subjectief recht het bestaan van een welbepaald [..

kwalitatief recht betekenis - Juridisch woordenboe

Eén spreekwoord bevat `recht voor zijn raap` recht voor zijn raap (=zonder omwegen gezegd) Het dialectenwoordenboek kent één spreekwoord met `recht voor zijn raap` Westfries: stugge zegger (=recht voor zijn raap praten) Bronnen De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Nederlandstalige spreekwoorde Formeel recht - De regelen, welke moeten worden in acht genomen tot het geldend maken van het materieele recht, d. i. het recht, dat de subjectieve rechten en verplichtingen der natuurlijke en rechtspersonen regelt Betekenis afstand van recht Op deze pagina vind je 3 verschillende betekenissen of definities van het woord 'afstand van recht', geordend van meest populaire betekenis naar minst populaire. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen

Recht betekenis en definiti

De verhouding tussen internationaal recht en nationaal recht wordt mede bepaald door opvattingen die men huldigt omtrent de aard en betekenis van deze twee rechtsgebieden 4 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat =F<B 9: <CBBE Het internationaal recht gaat bijvoorbeeld over de vraag wie de eigenaar van de zee is. De Nederlander Hugo de Groot schreef hierover in 1609 al het boek Mare liberum Het recht kan worden verdeeld in privaatrecht, ook wel burgerlijk recht of civiel recht genoemd, en publiekrecht. Het privaatrecht kan worden onderscheiden in materieel recht en formeel recht. Het materiële privaatrecht stelt regels ten aanzien van de verhoudingen tussen burgers onderling en tussen burgers en goederen Hij beslist in geschillen tussen particulieren, organisaties en bestuursorganen volgens de regels van het recht. Contact. Contactinformatie Rechtspraak.

Betekenis 'recht' - Van Dal

 1. Juridische betekenis van CAO recht - Wat betekent CAO recht
 2. beperkt recht betekenis - Juridisch woordenboe
 3. Hét internetportaal voor juristen - Recht
 4. Betekenis van zakelijk recht - juridischewoorden

Gewoonterecht - Wikipedi

recht voor zijn raap Nederlands spreekwoordenboe

 1. Wat is de betekenis van formeel-recht - Ensi
 2. afstand van recht betekenis en definiti
 3. Civiel recht Rechtspraa
 4. Recht van amendement - Parlement
 5. recht - Vertaling Nederlands-Duits - mijnwoordenboek
 6. Regres of regresrecht? Schade verhalen op de veroorzaker

Toepasselijk - betekenis en definitie Nederlands Woordenboe

 1. Beginners breien. Recht breien. - YouTub
 2. Internationaal recht en nationaal recht Request PD
 3. Privaatrecht - 13 definities - Encycl

De Rechtspraa

Populair: